Quay về baodautu.vn | Hotline: 0965 946 888
Chuyển động thị trường
Doanh nghiệp địa ốc tăng tốc
Dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát nên hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản được cải thiện trong quý III và dự kiến quý IV sẽ ghi nhận “điểm rơi” lợi nhuận.