TP.HCM thu hơn 42.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm từ kinh doanh bất động sản
Doanh thu kinh doanh bất động sản 2 tháng đầu năm 2024 của TP.HCM ước đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ.
Tiêu điểm