Có nhiều tài sản đang thoái vốn, nhưng thiếu dự án để khối ngoại “xuống tiền”
Trở ngại chủ yếu đối với bên mua vẫn nằm ở việc tìm kiếm những cơ hội có chất lượng tốt, có dòng thu nhập ổn định. Nguyên nhân từ tính pháp lý, độ chênh về kỳ vọng giá cả từ cả hai phía, và quy trình bồi thường.
Tiêu điểm