Luật Đất đai 2024: Cú hích cho thị trường bất động sản
Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch, là “sân chơi” dành riêng cho các chủ đầu tư uy tín và chuyên nghiệp.
Tiêu điểm