QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
"Năm 2018, ưu tiên phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định"
Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” sẽ được Bộ Xây dựng triển khai trong năm 2018.

Năm 2018, Bộ Xây dựng sẽ triển khai Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm kiểm soát và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở, thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thực hiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá niên hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HCM. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở giá thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Chúng tôi cũng tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng, đặc biệt trong đầu tư xây dựng; thực hiện việc cấp phép xây dựng, chứng chỉ năng lực trực tuyến; bảo đảm đơn giản, công khai, minh bạch, giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Triển khai phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi quản lý; kết nối, khai thác, sử dụng thông tin cơ bản của công dân tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân.

Phạm Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Bình luận của bài viết...