Thừa Thiên Huế bổ sung thêm 7 mỏ khoáng sản
Thái Hòa - 19/09/2023 17:26
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt bổ sung danh mục 7 mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND  phê duyệt bổ sung 7 khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá năm 2023.
Theo đó, các mỏ khoáng sản được phê duyệt gồm: Mỏ đất sét làm gạch ngói và đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu (huyện Phong Điền) có diện tích 10,0 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu (huyện Phong Điền) có diện tích 24,6 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp Khu vực 1 tại xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) có diện tích 47,8 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp Khu vực 2 tại xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) có diện tích 27,5 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 23,5 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 25,1 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 17,94 ha.
7 mỏ khoáng sản, vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.
7 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023.

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

Cuối tháng 8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đợt 1 năm 2023, với 3 khu vực mỏ khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các mỏ đấu giá gồm mỏ đất tại khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) có diện tích 19,18 ha, tài nguyên dự báo khoảng 2.000.000 m3; Mỏ đất sét làm gạch ngói tại khu vực 1 mỏ đất sét 2, xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) với diện tích 15,3 ha, tài nguyên dự báo khoảng 500.000 m3; Mỏ đất sét làm gạch ngói tại khu vực 2 mỏ đất sét 2, xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) với diện tích 14,7 ha, tài nguyên dự báo khoảng 400.000 m3.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản