Quảng Nam xem xét cấp Giấy chứng nhận trên diện tích 9.300 m2 cho Khu đô thị Thanh Hà
Hoàng Anh - 22/04/2024 11:24
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận (đợt 2) với diện tích hơn 9.300 m2 cho dự án Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vừa có báo cáo UBND Tỉnh về đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (phân khu 1, thành phố Hội An).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, Khu đô thị Thanh Hà (phân khu 1), được UBND tỉnh giao đất đảm bảo diện tích theo quy hoạch được duyệt và chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với diện tích được giao. Dự án cũng đã hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự án cũng được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cấp Giấy chứng nhận đợt 1; Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 7 Giấy chứng nhận với diện tích là 40.561,4 m2 /07 Block đất ở.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (phân khu 1, Thành phố Hội An).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, tổng diện tích đất ở Công ty đề nghị được cấp Giấy chứng nhận trong đợt 2 là 49.908,3 m2 tương ứng với tỷ lệ 79,6% trong tổng diện tích đất ở phân lô đã giao là 62.709,7 m2 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh xem xét về chủ trương cấp Giấy chứng nhận (đợt 2) tại Block C11 (49 lô, từ lô 8 đến lô 56) với diện tích là 9.346,9 m2 đã cơ bản hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Từ đó có cơ sở tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho dự án theo đúng quy định…

Dự án Khu đô thị Thanh Hà được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500), với tổng diện tích là 66,24 ha.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện dự án gồm 3 đợt với tổng diện tích là 191.730 m2. Nhà đầu tư cũng đã nộp hơn 695 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án.

Quảng Nam cũng đã thống nhất chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1) theo lô cho Công ty đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (phân khu 1), với tổng diện tích là 40.561,4 m2 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản