QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888

Quảng Nam thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Đình Tùng, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian qua công tác phối hợp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (Công ty KHCL) và các đợn vị bồi thường, GPMB với UBND huyện Duy Xuyên, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các ngành liên quan chưa tốt, còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được giải quyết kịp thời, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tiến triển rất chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của Nhà đầu tư.

Đến nay, mới GPMB được 321,16ha (kể cả 70,34ha thực hiện GPMB từ trước năm 2015 nhưng vẫn còn 6 hộ ở xã Bình Dương và 1 hộ ở xã Duy Hải chưa bàn giao mặt bằng), trong đó bàn giao cho Nhà đầu tư được tổng cộng 267,55ha. Trong phạm vi giai đoạn 1 của dự án (183ha) còn 15,07ha chưa GPMB, trong đó tại khu Đ vẫn còn 43 trường hợp xây dựng trái phép chưa được xử lý nên chưa lập được phương án bồi thường, GPMB. 

 Để kịp bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai dự án theo Thỏa thuận đã ký kết, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty KHCL phải chủ động, làm đầu mối giao ban thường xuyên cùng với các đơn vị bồi thường, GPMB liên quan, phản ánh kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Phối cảnh Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

 Giao Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai  chủ trì họp Tổ công tác định kỳ hằng tháng để kiểm điếm tiến độ thực hiện và nghiên cứu cùng giải quyết hoặc để xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vuớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác  bồi thuờng, GPMB, tái định cư của dự án.

Đối với 43 trường hợp xây dựng trái phép còn tồn tại tại khu D, giai đoạn 1 (183 ha) của dự án UBND tỉnh yêu cầu Công ty KHCL cùng với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An chủ động làm việc với UBND huyện Duy Xuyên để có phương án giải quyết dứt điểm và báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý các vướng mắc.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình chỉ đạo Tổ công xử lý vi phạm trật tự xây dựng của huyện phối hợp với UBND các xã liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, cương quyết các công trình xây dựng, cơi nới trái phép và các trường hợp tái lấn chiếm đất hành lang đường 129 theo quy hoạch đã được giải phóng mặt bằng.

Hoàng Anh
Bình luận của bài viết...