Quảng Nam gia hạn 3 dự án tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Hoàng Anh - 11/12/2021 13:16
 
Ba Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An triển khai “ì ạch”, tỉnh Quảng Nam phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2023.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản điều chỉnh thời gian hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Liên quan đến 3 khu tái định cư này, tại Công văn số 1546/SKHĐT-QHTH năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, 3 dự án đã được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An (nhà đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An) làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2016 -2019. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, các dự án triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay đã 5 năm, nhưng công tác triển khai thi công chưa hoàn thành đối với phần đã được giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án là quá chậm trễ.

Đồng thời đã quá thời gian tiến độ 18 tháng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam mới có văn bản đề nghị gia hạn là vi phạm tiến độ và chưa tuân thủ thời gian và tiến độ đã được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện dự án. Ngoài ra, đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/6/2023, thêm 42 tháng là vượt quá thời gian quy định…

Tái định cư cho người dân thuộc vùng Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vẫn chưa hoàn thành.
Tái định cư cho người dân thuộc vùng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vẫn chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ, năng lực tài chính của chủ đầu tư… báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo quy định, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai hoàn thành toàn bộ dự án. 

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, tờ trình của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, gồm: Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Sơn Viên do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư đến ngày 30/6/2023.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát các nội dung cần điều chỉnh của các khu tái định cư cho phù hợp; trong đó có điều chỉnh giảm diện tích Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái kết nối cộng đồng tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, để lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án. Lập kế hoạch chi tiết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng trên phần diện tích còn lại của các dự án khu tái định cư và phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện theo cam kết…

Quảng Nam cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án khu tái định cư của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính các Khu tái định cư: Duy Hải (giai đoạn 2), Duy Hải (giai đoạn 3), Sơn Viên theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản