QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Nhôm ép Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá với biên độ từ 7,7% đến 34,9% tại Australia
Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vẫn duy trì cáo buộc bán phá giá với nhôm ép Việt Nam với biên độ từ 7,7% đến 34,9%.
ADC vẫn duy trì cáo buộc bán phá giá, trong đó biên độ phá giá dành cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhôm ép của Việt Nam có hợp tác ở mức 7,7-18%, trong khi biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác lên đến 34,9%.
ADC vẫn duy trì cáo buộc bán phá giá, trong đó biên độ phá giá dành cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhôm ép của Việt Nam có hợp tác ở mức 7,7-18%, trong khi biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác lên đến 34,9%.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đưa ra kết luận cuối cùng chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép xuất khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể, Đối với Việt Nam, ADC kết luận rằng trong số 03 doanh nghiệp hợp tác của Việt Nam, có 01 doanh nghiệp không nhận được trợ cấp từ 03 chương trình bị cáo buộc nêu trên, 02 nhà doanh nghiệp có nhận được trợ cấp, nhưng ở biên độ trợ cấp ở mức tối thiểu (<1%).

Đối với các công ty không hợp tác, ADC xác định biên độ trợ cấp là 0,08%. Trên cơ sở biên độ trợ cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam đều ở mức tối thiểu, ADC đã thông báo chấm dứt vụ việc điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp với Việt Nam.

Tuy nhiên, ADC vẫn duy trì cáo buộc bán phá giá, trong đó biên độ phá giá dành cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhôm ép của Việt Nam có hợp tác ở mức 7,7-18%, trong khi biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác lên đến 34,9%.

Theo VCA, đối với Malaysia: biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 13,0%; đối với các công ty hợp tác của Malaysia được xác định không bán phá giá hoặc có biên độ phá giá tối thiểu.

Do đó, ADC đã chấm dứt việc điều tra và không áp thuế chống bán phá giá với các công ty này.

Nhôm ép Việt Nam chính thức bị khởi xướng điều tra từ tháng 8/2016. Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp 01 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2016.

Các chương trình trợ cấp bị cáo buộc của Việt Nam gồm: thuế nhập khẩu ưu đãi (đối với tài sản cố định của các dự án đầu tư);  ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi thuế đối với đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 5/2015, ADC đã thông báo chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam

ADC đã xác định rằng các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã không nhận được bất cứ trợ cấp có thể đối kháng nào từ Chính phủ Việt Nam cho sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra hoặc các nhà sản xuất, xuất khẩu có nhận được trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ trong giai đoạn điều tra nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu, do đó, ADC đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam.

Thế Hải
Bình luận của bài viết...