Long An đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân
Trúc Giang - 15/10/2022 12:01
 
Tỉnh Long An đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; trong đó, có 4 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai.
Khu lưu trú công nhân Long Hậu thuộc Khu công nghiệp Long Hậu

Theo UBND tỉnh Long An, hiện nay UBND tỉnh này đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Trong đó, có 4 dự án đã đi vào hoạt động gồm: Khu lưu trú công nhân Long Hậu thuộc Khu công nghiệp Long Hậu có diện tích sàn 38.230m2; số căn hộ 594 căn, số người được bố trí 1600 người; Khu nhà ở công nhân Đông Quang thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn, diện tích sàn 7.332m2, số căn hộ 522 căn, số người được bố trí 1.700 người; Khu nhà ở xã hội Tân Đức có diện tích sàn 14.361,88m2, số căn hộ 458 căn, số người được bố trí 1.850 người; Khu nhà ở xã hội của Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An gồm 98 căn và 20.000 căn nhà trọ, quy mô 300.000m2, bố trí cho khoảng 35.000 công nhân lao động. Các dự án này mới chỉ đáp ứng khoảng 19% so với nhu cầu, các dự án còn lại đang triển khai.

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 24/8/2020, trong đó có định hướng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đảm bảo đáp ứng chu cầu trong thời gian tới.

Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 194.000 m2, tương ứng với 4.848 căn (mỗi căn khoảng 40 m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 40% công nhân có khó khăn về nhà ở. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đầu tư xây dựng 291.000 m2, tương ứng với 7.272 căn (mỗi căn khoảng 40 m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 60% công nhân có khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để thu thập thông tin số liệu từ các địa phương và đã đi khảo sát thực tế các huyện trọng điểm có khu cụm công nghiệp, đang tổng hợp xử lý số liệu và viết đề án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản