QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888

[Infographic] Nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu
Nhu cầu của người dân đối với nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là rất lớn. Tuy nhiên, các dự án phát triển nhà ở xã hội được phép triển khai từ năm 2009 đến nay mới đạt khoảng 28% mục tiêu đề ra.
PV (Theo TTXVN)
Bình luận của bài viết...