Quay về baodautu.vn | Hotline: 0965 946 888
Hà Nội thu hồi 20% quỹ đất và 30% quỹ nhà để làm nhà ở xã hội tại các dự án
Thu Trang - 18/04/2018 13:33
 
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản chỉ đạo quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà điều tiết (quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.
1
 Hà Nội sẽ thu hồi 20% quỹ đất và 30% quỹ nhà tại các dự án
Theo đó, về việc thu hồi 20% quỹ đất và 30% quỹ nhà tại dự án phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi 39,2 ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (gồm 27 ô đất thuộc 14 dự án đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và 56 ô đất thuộc 19 dự án chưa thực hiện bàn giao); thẩm định, trình UBND thành phố quyết định thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 15,1 ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nêu rõ kết quả thực hiện, nguyên nhân, trách nhiệm về việc chậm triển khai, xác định thời hạn phải hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Với các đơn vị không thực hiện, xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện dự án cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, chấp hành quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5.
Về quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, rà soát tổng hợp về quỹ đất tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao cho thành phố, đề xuất, báo cáo UBND thành phố, trong đó báo cáo rõ các dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20%, việc này phải hoàn thành trước ngày 30/5.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp toàn bộ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố và các dự án lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.
Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý việc quản lý sử dụng quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án phát triển nhà ở thực hiện kết luận Thanh tra, kết luận Kiểm toán trên địa bàn thành phố
Khai thác hiệu quả quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng
Theo PGS-TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội), cần phải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản