Hà Nội: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 5 phân khu đô thị tại thị xã Sơn Tây
Hạnh Nguyên - 23/02/2022 15:48
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tại các phường Trung Hưng, Phú Thịnh, Viên Sơn và Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây.

Tại các Quyết định số 660/QĐ-UBND và 661/QĐ-UBND, Thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (Khu 1 và khu 2), thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, khu vực nghiên cứu nằm phía Tây trung tâm thị xã Sơn Tây; thuộc địa giới hành chính phường Trung Hưng. Được lấy cảnh quan hai bên dự án sông Tích làm ranh giới phân chia Trung Hưng khu 1 và Trung Hưng khu 2.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu khu 1: Phía Bắc giáp phường Phú Thịnh, xã Đường Lâm; phía Nam giáp phường Sơn Lộc; phía Đông giáp Sông Tích và các phường: Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc; phía Tây giáp xã Thanh Mỹ, xã Đường Lâm.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 434,64ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 23.355 người.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu khu 2: Phía Bắc giáp phường Quang Trung; phía Nam giáp sông Tích, các phường: Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm và xã Tích Giang; phía Đông giáp phường Quang Trung; phía Tây giáp các phường Quang Trung, phường Sơn Lộc.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 105,488ha. Quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 3.620 người.

Tại các Quyết định số 662, 663, 664, UBND Thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị các phường Phú Thịnh, phường Viên Sơn và phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây.

Theo đó, quy hoạch phân khu phường Phú Thịnh, phía Bắc giáp sông Hồng, giáp tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp phường Ngô Quyền, phường Trung Hưng; phía Đông giáp phường Lê Lợi; phía Tây giáp xã Đường Lâm.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 273,23ha. Quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 13.460 người.

Quy hoạch phân khu phường Viên Sơn, phía Bắc giáp sông Hồng, giáp tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp xã Thọ Lộc, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; phía Đông giáp xã Sen Chiểu huyện Phúc Thọ; phía Tây giáp phường Lê Lợi, phường Quang Trung.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 296,78ha. Quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 18.650 người.

Quy hoạch phân khu phường Trung Sơn Trầm, phía Bắc giáp phường Sơn Lộc; phía Nam giáp xã Sơn Đông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; phía Đông giáp xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; phía Tây giáp xã Thanh Mỹ, xã Kim Sơn.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: khoảng 360,89ha. Quy mô dân số dự báo đến 2030 khoảng 13.100 người.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt; đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Làm cơ sở pháp lý để quản lý kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Tính chất và chức năng khu vực, là khu vực phát triển đô thị, phát triển đô thị mới, trung tâm thương mại, văn hóa thể dục thể thao, gắn phát triển với cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khai thác hiệu quả đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Phát triển mới các không gian công cộng, quảng trường, không gian mở, thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với gắn với bảo tồn phát huy giá trị không gian khu vực đền Và. Khuyến khích phát triển hỗn hợp, phát triển các khu đô thị và nhà ở theo hướng xanh, hiện đại, thông minh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản