FPT và McKinsey & Company lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030
Hà Minh - 08/05/2021 15:01
 
UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FPT và Tập đoàn McKinsey & Company phối hợp lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FPT và Tập đoàn McKinsey & Company vừa có cuộc làm việc trực tuyến và ký kết thỏa thuận lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phi Long Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Về phía Tập đoàn FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT; Tập đoàn McKinsey & Company có ông Marco Breu; cùng nhóm các chuyên gia tư vấn.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FPT và Tập đoàn McKinsey & Company phối hợp lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu đưa Bình Định phát triển nhanh và bền vững, trong nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Quy hoạch tập trung đột phá trên các lĩnh vực công nghiệp; dịch vụ - du lịch; công nghệ thông tin và trọng tâm là trung tâm khoa học, trí tuệ nhân tạo hàng đầu của cả nước…

Quy hoạch được xây dựng theo từng nội dung, giai đoạn cụ thể. Trong thời gian 9 tháng kể từ khi ký kết, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam sẽ hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, trên cơ sở đó lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phê duyệt quy hoạch. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn huy động xã hội hóa do Tập đoàn FPT hỗ trợ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, sự đồng hành nỗ lực của Tập đoàn FPT, Tập đoàn McKinsey & Company trong việc xúc tiến thực hiện và hỗ trợ lập quy hoạch, định hướng phát triển tỉnh Bình Định trong tương lai. Qua đó, sẽ đưa Bình Định phát triển nhanh và bền vững, khác biệt, đột phá trên các lĩnh vực, đặc biệt điểm nhấn phát triển khoa học công nghệ thông tin, trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực.

Bí thư Hồ Quốc Dũng cũng nhấn mạnh xây dựng quy hoạch tỉnh là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới; do đó, yêu cầu quy hoạch được xác lập phải tạo được sự khác biệt, có tính khoa học, chất lượng và khả thi dựa trên tiềm năng, lợi thế, giải quyết được những khó khăn thách thức tỉnh gặp phải.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản