Đến năm 2025, Nghệ An có 2 thành phố trực thuộc tỉnh
Ngọc Tân - 16/11/2023 12:10
 
Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 sẽ có tỷ lệ đô thị hoá đạt 34-36%, toàn tỉnh có 4 đô thị lớn là TP. Vinh (đã mở rộng), TP. Hoàng Mai, TX. Thái Hoà và TX. Diễn Châu.

Theo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến nay, tỉnh Nghệ An có 23 đô thị/21 đơn vị hành chính cấp huyện. Trừ các đô thị cấp tỉnh là Vinh, Hoàng Mai, Thái Hoà, Cửa Lò thì hầu hết các đô thị còn lại đều là trung tâm huyện lỵ của các huyện. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Nghệ An vẫn còn thấp, mới đạt khoảng hơn 15%. Nghệ An có số lượng đô thị và mật độ đô thị thấp so với trung bình cả nước (1,4 đô thị/1.000 km2 so với 2,5 đô thị/1.000 km2).

Về chất lượng đô thị, hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An hiện nay có 1 đô thị loại I (TP. Vinh), 1 đô thị loại III (thị xã Cửa Lò), 2 đô thị loại IV (thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa) và 19 đô thị loại V phân bố tại địa bàn 17 huyện. Ngoài ra, trên địa bàn cũng còn có một số khu vực đã đạt tiêu chí đô thị loại V.

TP. Vinh sẽ được mở rộng về phía Cửa Lò trong tương lai
TP. Vinh sẽ được mở rộng về phía Cửa Lò trong tương lai.

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ đô thị đến năm 2025 sẽ đạt 34-36%; và đến năm 2030, đạt khoảng 40-45%.

Về lộ trình cụ thể, đến năm 2025, sẽ mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 1 số xã của huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh - Cửa Lò. Nâng cấp đô thị hoá huyện Diễn Châu thành cấp thị xã. Đến lúc này, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn đó là TP. Vinh (đã mở rộng) là đô thị loại I; 2 thành phố/thị xã là đô thị loại III là TP. Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà; và 1 thị xã Diễn Châu là đô thị loại IV.

Đến năm 2030, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị, trong đó có 5 đô thị lớn. Cụ thể, ngoài TP. Vinh, TP. Hoàng Mai thì thị xã Thái Hoà cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (là đô thị loại III), và 2 thị xã là đô thị loại IV - III là Diễn Châu và Đô Lương. Đến lúc này, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 40-45 đô thị.

Theo đó, trong các đô thị này, vai trò của 2 đô thị lớn là Vinh và Hoàng Mai sẽ là 2 đô thị có vai trò lớn hơn cả, là khu vực động lực cấp tỉnh. Trong đó, TP. Vinh (đã mở rộng, kết hợp với vùng liên huyện lân cận Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn) sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả khu vực Bắc Trung Bộ; TP. Hoàng Mai, gắn với đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, kết nối phát triển với Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ là đô thị hạt nhân của vùng động lực phát triển kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc tỉnh.

Các đô thị còn lại là đô thị hạt nhân tạo động lực cấp vùng, có tác động thúc đẩy kinh tế xã hội của các khu vực liên huyện trong tỉnh gồm: Thái Hòa (trung tâm vùng liên huyện Tây Bắc gồm Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong); Diễn Châu (trung tâm vùng Diễn Châu, Yên Thành và hỗ trợ Nghi Lộc, Quỳnh Lưu), Đô Lương (vùng Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương), Con Cuông (Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn).

Theo Quy hoạch, các đô thị này được định hướng từng bước phát triển trở thành các trung tâm vùng, thành các thị xã, thành phố để thực hiện chiến lược đô thị hóa chung của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản