QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Đà Nẵng lý giải quy trình, thời điểm ban hành quyết định công bố giá đất mới
Theo Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng, căn cứ theo quy định và thực tế biến động về giá đất tại Đà Nẵng thì việc điều chỉnh Bảng giá đất là đúng quy định.

Ngày 31/1/2019, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20/12/2016.

Lý giải về quy trình ban hành QĐ này, theo Sở TN-MT Đà Nẵng: Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: “Bảng giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo định kỳ 05 năm 1 lần; được công bố vào công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”

 

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất như sau: Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự. Và, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 (áp dụng kể từ ngày 01/01/2017). Tuy nhiên vào thời điểm cuối năm 2017 và đầu năm 2018 giá giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có nhiều biến động lớn, có một số khu vực biến động rất lớn.

Theo chứng thư thẩm định giá của công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến tại thời điểm nghiên cứu điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất tại đô thị tỷ lệ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn tỷ lệ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần).

Đồng thời trong năm 2017 trên địa bàn thành phố đã tiến hành đặt mới tên đường một số tuyến đường, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Do vậy, căn cứ theo quy định nêu trên và thực tế biến động về giá đất tại Đà Nẵng thì việc điều chỉnh Bảng giá đất là đúng quy định. 

Về trình tự thực hiện điều chỉnh bảng giá đất, cũng theo Sở TN-MT được quy định tại Mục 2, Chương III Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.

Chiếu từ các Quy định, Nghị định và Thông tư, Đà Nẵng đã thực hiện quá trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể: tháng 01/2018, UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để khảo giá đất phổ biến thị trường nhằm điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố từ Quý I/2018 đến Quý III/2018.

Kết quả khảo sát giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Sở Tài chính chuyển cho Sở TNMT tháng 8/2018 để tiến hành các bước tiếp theo, sau đó lập hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND thành phố xem xét, ban hành.

Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, từ tờ trình của UBND thành phố Thường trực HĐND thành phố đã phát công văn về việc thông báo ý kiến của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau khi thường trực HĐND thành phố cho ý kiến, Sở TNMT có Tờ trình số 97/TTr-STNMT trình UBND thành phố phê duyệt Bảng giá đất điều chỉnh. Ngày 31/01/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 06/2019 QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24/12/2016.

Về thời điểm ban hành và hiệu lực của Quyết định bảng giá đất điều chỉnh theo Sở TN-MT là theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành  thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật tại văn bản đó không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 Liên quan đến ý kiến người dân nợ đất tái định cư phản ảnh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Sở TN-MT cho rằng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

UBND thành phố nhận thấy việc người dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã quá hạn 5 năm mà phải nộp theo giá đất hiện hành tuy đúng quy định nhưng đã gây khó khăn cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã báo cáo Bộ Tài chính và các ngành liên quan để giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất của người dân. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND thành phố Đà Nẵng).

Hà Minh
Bình luận của bài viết...