Đà Nẵng đầu tư 15.000 tỷ xây dựng Thành phố môi trường
Hoàng Anh - 19/04/2021 14:02
 
Với quan điểm bảo vệ môi trường tạo nền tảng xây dựng thành phố sinh thái, Đà Nẵng đầu tư 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2030 để thực hiện Đề án Thành phố môi trường.

Ngày 19/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, đánh dấu bước đột quá quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của thành phố; phù hợp với tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội ban hành.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 có tổng kinh phí hơn 15.000 tỷ đồng.
Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 có tổng kinh phí hơn 15.000 tỷ đồng.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 được triển khai trên quan điểm, bảo vệ môi trường làm nền tảng xây dựng thành phố sinh thái, là nhiệm vụ được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết sách; phát triển hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, Đề án đặt ra các mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có; phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn. Đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện đồng bộ ở 4 nhóm thành phần trọng tâm là phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Cải thiện môi trường, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, với 31 tiêu chí cụ thể.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, các dự án về môi trường trong Đề án đã được tích hợp trong công tác quy hoạch, xây dựng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoàn thiện năng lực giám sát, xử lý và bảo vệ môi trường, như: cấp, thoát nước, xử lý rác thải, giao thông, hệ thống quan trắc…. Do đó, việc thực hiện Đề án lần này có mục tiêu, tiêu chí hết sức rõ ràng, mang tính hệ thống, tính khả thi cao, đảm bảo huy động tối đa các nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Thành phố Đà Nẵng sẽ huy động nhiều nguồn lực để xây dựng thành phố môi trường.
Thành phố Đà Nẵng sẽ huy động nhiều nguồn lực để xây dựng thành phố môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0; Chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đà Nẵng sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại; người hưởng lợi từ các giá trị do công tác xử lý, duy trì bảo vệ môi trường phải trả phí tương xứng; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản