QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Thép mạ Hồng Kông không bị áp thuế chống bán phá giá khi vào Việt Nam
Bộ Công thương đã quyết định loại bỏ Hồng Kông ra khỏi các nước/vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.
Thép mạ Hồng Kông đã được Bộ Công thương đưa ra khỏi lệnh áp thuế chống bán phá giá.
Thép mạ Hồng Kông đã được Bộ Công thương Việt Nam đưa ra khỏi lệnh áp thuế chống bán phá giá, đồng thời sẽ được hoàn trả số tiền thuế chống bán phá giá đã nộp

Cụ thể, Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định sửa đổi các Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Liên quan đến việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc AD02), Bộ Công thương đã ban hành 02 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá gồm: Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Sau khi rà soát phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá của vụ việc AD02, ngày 20 tháng 7 năm 2017 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BCT về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

Theo Quyết định số 2754 nêu trên, Việt Nam loại bỏ Hồng Kông ra khỏi các nước/vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.

Đối với các lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hồng Kông đã được nhập khẩu vào Việt Nam và đã nộp thuế chống bán phá giá theo các Quyết định số 3584 và Quyết định số 1105 nêu trên sẽ được hoàn trả số tiền thuế chống bán phá giá đã nộp.

Trước đó, biện pháp chống bán phá giá được Việt Nam áp dụng tại Quyết định số 1105/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá dành cho các công ty liên quan từ 3,17 - 38,34% sau khi Bộ Công thương kết luận điều tra có hiện tượng bán phá giá sản phẩm này tại VN khiến ngành sản xuất trong nước chịu thiệt hại ở mức đáng kể.

Thế Hoàng
Bình luận của bài viết...