QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Đà Nẵng thanh tra hàng chục dự án bất động sản Đà Nẵng thanh tra hàng chục dự án bất động sản
Ngọc Tân | 19/01/2018 14:23
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với hàng loạt dự án. Sẽ có 22 dự án được thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật theo giấy phép đầu tư.