QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Thái Nguyên hủy bỏ nhiều dự án hạ tầng, bất động sản
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấm dứt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Đồng Hỷ và hủy bỏ 2 dự án khác tại thị xã Phổ Yên.
.

Trong đó, công văn số 3239/UBND-TH, UBND tỉnh Thái Nguyên chấm dứt chủ trương cho Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục thu hồi, chấp dứt các thủ tục có liên quan của nhà nước đối với Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu theo quy của pháp luật hiện hành; trong đó sớm trình UBND tỉnh xem xét hủy bỏ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ theo hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT).

Tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ, căn cứ vào các quy định hiện hành khẩn trương tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng khu hành chính mới theo hình thức đối tác công tư PPP với loại hợp đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, sớm trình Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo thẩm quyền xem xét, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Dự án thứ 2 bị hủy bỏ hiệu lực là Dự án Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực Văn bản số 514/UBND-TH ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu địa điểm cho Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tại xóm Vàng, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Lý do thu hồi theo Thông báo số 1582-TB/TU ngày 07/01/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách và thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện.

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 bàn giao bản chính và bản sao (nếu có) của Văn bản số 514/UBND-TH ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ 28/7/2017.

Dự án thứ 3 bị bỏ chủ trương đầu tư là Dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi có thưởng Hồ Núi Cốc cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồ Núi Cốc trên địa bàn xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Lý do thu hồi theo Thông báo số 1582-TB/TU ngày 07/01/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách và thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện.

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồ Núi Cốc bàn giao bản chính và bản sao (nếu có) của Văn bản số 544/UBND-TH ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ 28/7/2017.

Quang Hưng
Bình luận của bài viết...