QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng rộng 4,25 ha
Tổng diện tích các ô đất điều chỉnh khoảng 42.549m2 (gần 4,25ha), quy mô dân số khoảng 1.064 người.
Khu đô thị Kiến Hưng (Ảnh: internet)
Khu đô thị Kiến Hưng (Ảnh: internet)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2278 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1, C-TT2, C-TT3, C-TT4, C-TT5, C-TT6, C-CT, C-HH1, C-HH2, C-P1, C-P2, C-HT, C-GT, C-GTĐN2, C-GTĐN3, tỷ lệ 1/500, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tổng diện tích các ô đất điều chỉnh khoảng 42.549m2 (gần 4,25ha). Dân số khoảng 1.064 người.

Về nguyên tắc điều chỉnh: Kế thừa cơ bản của Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định 4751/QĐ-UBND ngày 12/9/2014. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại các ô đất nêu trên dược giữ nguyên theo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu các thành phần đất xây dựng nhà ở, đất bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật và giao thông… song vẫn đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/500 được duyệt và khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự án đầu tư Khu đô thị mới Kiến Hưng. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.

Đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan và khớp nối đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Khu đô thị mới Kiến Hưng.

Trang Nguyễn
Bình luận của bài viết...