QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Hà Nội giảm giá đất tại nhiều vị trí
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký Quyết định số 19/2017 sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019.
.
Các thửa đất nằm cách hè đường, phố từ 200m đến 300m được giảm giá 5% so với quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ- UBND..

Theo đó, đối với các thửa đất nằm cách hè đường, phố từ 200m đến 300m được giảm giá 5% so với quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ- UBND. Các thửa đất cách hè đường phố trên 300m đến 400m giảm 10% so với giá đất quy định; cách hè đường, phố trên 400m đến 500m giảm 15% so với giá đất quy định; cách trên 500m giảm 20% so với giá đất quy định (quy định này không áp dụng tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).

Giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn xác định ranh giới theo quy hoạch, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư) được xác định giá cao hơn, nhưng không vượt quá 50% giá đất nông nghiệp tương ứng.

Các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại các khu dân cư nông thôn để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư đã được kết nối hạ tầng đồng bộ với đường có tên trong bảng giá thì căn cứ vào đường hiện trạng để áp dụng giá đất theo 4 vị trí của đường, phố gần nhất có tên trong Bảng giá và không được áp dụng giá đất khu dân cư nông thôn.

Giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại bảng giá đất được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Cụ thể như sau:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2017.

Quang Hưng
Bình luận của bài viết...