QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Hà Nội chuẩn bị làm nút giao đường Phạm Hùng với đường nối đường Lê Đức Thọ
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường nối từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Cụ thể, địa điểm tuyến đường trên là nút giao ngã 3 của tuyến đường Phạm Hùng với tuyến đường nối từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, có vị trí thuộc địa giới quận Nam Từ Liêm.

Tuyến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 68 m gồm hai lòng đường xe chạy rộng 24 m, hè hai bên rộng 16 m. Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng rộng mặt cắt ngang 50 m gồm 2 lòng đường xe chạy chính rộng 5 m, hè hai bên rộng 16 m.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định.

Đồng thời, giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại khu vực nút giao theo quy định.

Trang Nguyễn
Bình luận của bài viết...