QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Bổ sung vào quy hoạch dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp tại Hà Nam
Bộ Xây dựng đồng ý với UBND tỉnh Hà Nam trước đề nghị bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Xây dựng thống nhất bổ sung Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Xây dựng thống nhất bổ sung Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1453/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung Dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp.

Trước đó,  Bộ Xây dựng có nhận được Công văn số 1460/UBND-NV và Công văn số 1461/UBND-NV của UBND tỉnh Hà Nam về việc đề nghị bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được phê duỵệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến năm 2020 phải dừng toàn bộ lò thủ công sản xuất vôi trên phạm vi toàn quốc.

Vì vậy, để có nguồn vôi cung cấp cho nhu cầu của thị trường, thì việc đầu tư phát triển nhà máy sản xuất vôi công nghiệp để thay thế lò vôi thủ công là cần thiết.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Xây dựng thống nhất bổ sung Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp do Công ty Cổ phần Sản xuất vôi công nghiệp 218 với công suất 720.000 tấn/năm và Công ty Cổ phần vôi công nghiệp Việt Nam 219 với quy mô với công suất 720.000 tấn/năm đầu tư tại Thung Dược, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi được phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngay 27/4/2015.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với các Bộ ngành có liên quan, căn ứ vào trữ lượng và chất lượng của mỏ đá vôi để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu mỏ đá vôi T20.1 và T21 xã Thanh Thuỷ, huyện Thành Liêm, tỉnh Hà Nam từ Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chuyển sang mục đích sản xuất vôi công nghiệp theo quy định của Luật Khoáng sản.

Chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp với công nghệ tiên tiến hiện đại đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường.

Thế Hoàng
Bình luận của bài viết...