QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Xi măng Phúc Sơn được bổ sung thêm mỏ nguyên liệu
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương, UBND thành phố Hải Phòng cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ đá vôi cho Công ty Xi măng Phúc Sơn
giải pháp nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty Xi măng Phúc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan xử lý
Giải pháp nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty Xi măng Phúc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan xử lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất xi măng.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2272/VPCP-CN gửi các Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh Hải Dương; UBND thành phố Hải Phòng về việc nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 180/BXD-VLXD ngày 23/1/2018 về giải pháp nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty Xi măng Phúc Sơn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo cho các Bộ ngành, địa phương.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương, UBND thành phố Hải Phòng cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ đá vôi A318(14,7 ha) tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ cốt +5m trở lên và các mỏ đá vôi tại khu A núi Trại Sơn (31,5 ha), khu C núi Trại Sơn (46,0 ha) thuộc xã An Sơn và Xã Lại Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ mức +5m tới mức -30m đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 tại văn bản số 1453/TTg-KTN ngày 21/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Xi măng Phúc Sơn theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Việc bổ sung mỏ đá vôi A318 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ cốt +5m trở xuống chỉ xem xét khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hải Dương.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa mỏ đá vôi Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của Công ty xi măng Phúc Sơn ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan thống nhất giải pháp đáp ứng nguồn nguyên liệu đá vôi cho Công ty xi măng Phúc Sơn bảo đảm nguyên liệu cho hoạt động của nhà máy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thế Hải
Bình luận của bài viết...