QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Trụ sở Bộ ngành được quy hoạch ở Hồ Tây và Mễ Trì
TIN LIÊN QUAN
Di chuyển 3 Bộ khỏi khu Ba Đình
Đất quanh khu Ngọc Hồi sẽ là tâm điểm quy hoạch của phân khu S5
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây
Chủ đầu tư Khu đô thị Văn Minh rộng 123ha là ai?
Làm quy hoạch khu vực cầu Phù Đổng đến bắc Cầu Đuống
  Trụ sở các bộ được quy hoạch ở Hồ Tây và Mễ Trì  
  Vị trí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trụ sở sẽ tập trung tại khu vực Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì.  

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành hệ thống công sở hành chính đồng bộ đáp ứng nhu cầu về sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội; làm cơ sở pháp lý cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo quy hoạch.

Đối tượng quy hoạch bao gồm trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội. Không bao gồm các đơn vị sự nghiệp, đơn vị đặc thù của các Bộ, ngành trung ương.

Vị trí lập Quy hoạch gồm: Vị trí lập Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các Bộ, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội; Vị trí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trụ sở tập trung tại khu vực Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì. Ranh giới cụ thể được xác định trong giai đoạn lập quy hoạch.

Một trong các yêu cầu nội dung lập quy hoạch là thực hiện rà soát đánh giá thực trạng hệ thống trụ sở các Bộ, ngành, xác định trụ sở các Bộ, ngành cần phải di dời.

Về lập quy hoạch hệ thống trụ sở các Bộ, ngành, cần dự báo nhu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, cũng như lâu dài; đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu quy hoạch; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xác định các yêu cầu về cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác.

Về lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu trụ sở Bộ, ngành trung ương tập trung tại khu trung tâm Hồ Tây với quy mô khoảng 35 ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 30 ha, lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và trình duyệt theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và các hoạt động khác có liên quan.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 .

Theo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ di chuyển đến địa điểm mới theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được duyệt. Cơ sở vật chất của các bộ này sẽ được chuyển giao lại cho các cơ quan hữu quan để sử dụng.

 

Bình luận của bài viết...