QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Rà soát quy định giấy tờ về đất đai để cấp phép xây dựng
UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trình thành phố ban hành văn bản điều chỉnh, thay thế quy định của thành phố, bảo đảm phù hợp với nghị định nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố và Sở về xác định các loại giấy tờ đất đai hợp pháp liên quan đến cấp phép xây dựng, đề xuất thành phố hủy bỏ, kết thúc hiệu lực văn bản có quy định chưa phù hợp với Nghị định số 53/2017/NĐ-CP.

Khánh Thoa (Báo Hànộimới)
Bình luận của bài viết...