QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Quy trình thế chấp, giải chấp dự án nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 26/2015/TT - NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.
.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 26/2015/TT - NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

 

Theo đó, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựngg trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó.

Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở đó; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tươ ng lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để mua chính nhà ở đó.

Với trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khi thế chấp chỉ được thế chấp phần dự án không bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai này.

Trong trường hợp đã thế chấp quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật thì không được thế chấp dự án đầu tư xaayd ựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai đó theo quy định tại Thông tư này.

Chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi:

 

- Có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt;

- Có giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Chủ đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi đáp ứng các điều kiện:

- Nhà ở thế chấp thuộc diện đã xây xong phần móng;

- Không nằm trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp;

- Không có tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu...

Tổ chức, cá nhân được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai với các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Có giấy phép xây dựng;

- Có hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư...

 

Theo Thông tư liên tịch số 01/2014 giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2014), nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp để vay vốn bao gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Cụ thể, là căn hộ chung cư được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hoặc nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề) được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp tại tổ chức tín dụng (TCTD) phải là dự án đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng nhà ở, đã hoàn thành thủ tục mua bán và có hợp đồng mua bán ký kết với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở; hoặc nhà ở đã được bàn giao cho người mua, nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Liên Hà
Bình luận của bài viết...