QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Quảng Trị:
Nhân rộng mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án “Nhân rộng mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đông Hà” do Viện chuyển đổi môi trường và xã hội Việt Nam (ISET) tài trợ.

Theo đó, dự án này do UBND tỉnh Quảng Trị làm cơ quan chủ quản, địa điểm thực hiện tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), thời gian thực hiện từ tháng 3/2018 - 2/2019. Tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng thích ứng của các hộ nghèo và cận nghèo ở đô thị thông qua việc gia cố và nâng cấp chất lượng nhà ở có khả năng chống chịu với bão lụt. Nâng cao năng lực cho Hội Liên hiệp Phụ nữ ở địa phương để hỗ trợ các cộng đồng nghèo đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

TP Đông Hà
TP Đông Hà

Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan tại địa phương xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện, sử dụng nguồn vốn tài trợ đúng với mục tiêu của Dự án. Phối hợp với nhà tài trợ thực hiện đầy đủ thủ tục bổ sung địa bàn hoạt động của tổ chức tại Quảng Trị theo đúng quy định hiện hành.

Tiến Nhất - Ngọc Tân
Bình luận của bài viết...