QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Hà Nội bổ sung danh mục 471 dự án thu hồi đất năm 2018
Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, TP. Hà Nội điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất với diện tích 24,75 ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 17,02 ha. Bổ sung danh mục 471 dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là 1.574,28 ha và 187 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích là 325,18 ha.

Hà Nội sẽ thu hồi 1.574,28ha đất tại 471 Dự án trong năm 2018 (Ảnh minh họa: Internets)
Hà Nội sẽ thu hồi 1.574,28ha đất tại 471 dự án trong năm 2018 (Ảnh minh họa: Internets)

Việc điều chỉnh, bổ sung dựa trên kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện, căn cứ tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018. Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2018

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án.  

Việc điều chỉnh, bổ sung dựa trên kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện, căn cứ tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018. Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2018

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án.

Thanh Nga
Bình luận của bài viết...