QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Đã chốt quy hoạch quanh hồ Hoàn Kiếm?
Đồ án quy hoạch cảnh quan kiến trúc xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã được xây dựng chưa (sau khi có Luật Thủ đô để thay thế quy hoạch theo quyết định 108/1998/TTg)?.
Hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm

Liên quan đến khu xung quanh hồ Hoàn Kiếm có các đồ án, dự án: Quy hoạch phân khu đô thị khu hồ Gươm và vùng phụ cận; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận; Dự án cải tạo, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, UBND Thành phố Hà Nội cho biết như sau:

Về đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu hồ Gươm và vùng phụ cận

UBND Thành phố giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận (ký hiệu H1-1B) cùng với các đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu phố cổ Hà Nội (H1-1A), phân khu đô thị phố cũ quận Hoàn Kiếm (H1-1C).

Hiện nay, các đồ án quy hoạch nêu trên trong đó có đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu hồ Gươm và vùng phụ cận đang được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh theo ý kiến của Bộ Xây dựng để trình UBND thành phố phê duyệt.

Về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực hồ Gươm và phụ cận

UBND Thành phố giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận. Hiện nay, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận đã thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, tổ chức theo Luật Thủ đô và đang được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cập nhật, hoàn chỉnh.

Về dự án cải tạo, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã được UBND Thành phố giao đơn vị thực hiện, gồm: UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp các nghiên cứu thiết kế của các đơn vị tư vấn; Viện Quy hoạch nông thôn Quốc gia; Công ty AREP - Pháp; Công ty cổ phần tiến bộ AIC - Nhật; Công ty chiếu sáng Philips. Cụ thể:

Về dự án cải tạo, chỉnh trang các mặt nhà các phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các phố liên quan do UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, Viện Quy hoạch nông thôn Quốc gia là đơn vị tư vấn thiết kế.

Về cải tạo vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo, hè bên bờ hồ Hoàn Kiếm do Công ty AREP - Pháp và Công ty cổ phần tiến bộ AIC - Nhật nghiên cứu thiết kế.

Về chiếu sáng khu vực hồ Hoàn Kiếm và các công trình có giá trị do Công ty chiếu sáng Philips nghiên cứu thiết kế.

Tình hình triển khai thực hiện

UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ lập phương án cải tạo, nâng cấp hè, đường dạo thoát nước vườn hoa, kè hồ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và Tổ công tác của UBND thành phố, cụ thể:

Về chỉnh trang các mặt phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm: Giao UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tiến hành khảo sát hiện trạng, đề xuất các hạng mục cần chỉnh trang và giải pháp thực hiện theo Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố, trong đó tập trung nghiên cứu thiết kế mặt đứng các công trình tại các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm và lân cận. Thiết kế các hạng mục bao gồm: sơn và trát tường, sơn và thay thế hệ thống cửa, ban công, lô gia, tháo dỡ và thay mới mái che, mái vẩy, biển hiệu, treo hoa, thiết bị kỹ thuật và xử lý cục bộ phần mái công trình.

Về phương án cải tạo nâng cấp đường dạo, kè hồ, không gian kết nối do đơn vị AREP nghiên cứu thiết kế: đã hoàn thành chỉnh sửa theo nội dung thông báo báo số 212/TB-UBND ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố.

Về phương án chiếu sáng do đơn vị Phiplips thiết kế: Đang nghiên cứu thêm phương án để thể hiện rõ ý tưởng chiếu sáng các không gian chức năng.

Về phương án nghiên cứu cây xanh của công ty AIC và đơn vị Nhật: Nội dung nghiên cứu đang dừng lại ở mức đưa ra giải pháp trang trí một số khu vực vườn hoa để tăng thêm tính chất văn hóa cho khu vực. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu chuyên sâu về cây xanh khu vực. Nghiên cứu về các loài cây, vị trí các cây hiện trang xác định cây xanh cần bảo tồn, cây xanh cần di chuyển, cây xanh cần loại bỏ, cây xanh trồng thêm.

Hiện, hồ sơ bản vẽ thiết kế mặt đứng nhà các tuyến phố xung quanh Hồ đang xin ý kiến góp ý, hoàn chỉnh để xem xét phê duyệt.

T.T (Theo Hànộimới Online)
Bình luận của bài viết...