QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Cho phép tăng số người ở tại Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 6878/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, tỷ lệ 1/500 với số dân tăng thêm 444 người.
.
Phối cảnh Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 6878/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, tỷ lệ 1/500. Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Ranh giới: Phía Bắc giáp trục đường Tây Thăng Long. Phía Đông Bắc giáp đất canh tác hiện trạng của xã Tân Hội. Phía Đông Nam giáp mương thoát nước và đường quy hoạch. Phía Tây Nam tiếp giáp đất Cụm công nghiệp thị trấn Phùng. Phía Tây giáp mương thoát nước và t đường quy hoạch.

Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch khoảng 449.684m2 (~ 44,96ha), quy mô dân sô khoảng 2.316 người (trước điều chỉnh là 1.872 người).

Nguyên tắc điều chỉnh: Giữ nguyên ranh giới, không làm thay đổi lớn đến tính chất, chức năng, quy mô thành phân trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ – UBND ngày 01/7/2008 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đã thi công xây dựng.

Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch khoảng 449.684m2, sau điều chỉnh gồm các chức năng sử dụng đất như sau:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh:

TT

Loại đất

Theo QHCT được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt

QHCT đề xuất điều chỉnh

Ghi chú

Diện tích đất (m2)

Chỉ tiêu
(m2/ng)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích đất (m2)

Chỉ tiêu
(m2/ng)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất công cộng đô thị: Khách sạn, dịch vụ thương mại

6.165

3,29

137

4.070

1,76

0,91

Giảm 2.095m2

2

Đất đơn vị ở

418.922

 

93,16

418.940

 

93,16

Cơ bản giữ nguyên

2.1

Đất công cộng đơn vị ở

14.694

7,85

3,27

5.444

2,35

1,21

Giảm 9.250m2

 

Đất nhà điều hành, dịch vụ thượng mại, nhà hàng, nhà thi đấu thể

14.394

 

3,20

4.660

 

1,04

Giảm 9.734m2

Quang Hưng
Bình luận của bài viết...